תקנון מפיצים - עמית אופיר
כך תיצרו קורס דיגיטלי ביום – קורס דיגיטלי חדש של עמית אופיר ושרון אלון בנושא יצירת קורסים דיגיטליים יתפרסם בקרוב

תקנון מפיצים

ברוכים הבאים לתכנית השותפים של הפרויקט החינוכי-חברתי הגדול בישראל לבניית חופש כלכלי

תקנון הצטרפות מפיצים

תקנון מפיצים – אתר פרויקט 'חופש כלכלי'

הגדרות

 1. "החברה" – חברת רב מכר בע"מ.
 2. "המפיץ" – כל איש, אישה או ארגון הפועלים לשיווק ופרסום אתר פרויקט 'חופש כלכלי' שכתובתו: amitoffir.co.il מתוקף תקנון זה.
 3. "עמלת הפצה":
  במקרה של מוצר – עמלת הפצה למוצר תעמוד על סך 30% משווי העסקה ששולמה בפועל.
  במקרה של עסקה מתמשכת (כגון מנוי), המפיץ יקבל 10% למשך כל חיי העסקה.
  במקרה של אירוע – עמלת הפצה למפיץ תהיה 10% מעלות האירוע.

תנאים כלליים

 1. תקנון זה יקבל תוקף בעת אישורו על ידי המפיץ ויסיים את תוקפו על ידי משלוח דוא"ל בין הצדדים. תקנון זה מכיל את כל ההסכמות בין הצדדים. כל סיכום קודם יאבד מתוקפו. סיכומים עתידיים יבוצעו בכתב בלבד.
 2. היחס החוקי בין החברה למפיץ הוא של לקוח וספק. אין בתקנון זה או בקשר בין החברה למפיץ יחסי עובד-מעביד או יחסי שותפות.

תנאי תשלום

 1. התשלומים יינתנו למפיץ לאחר הצגת חשבונית מס / קבלה כחוק.
 2. במידה והמפיץ לא יספק מסיבותיו חשבונית מס / קבלה לחברה, הסכום שנצבר לזכותו יומר למוצרים/שירותים ממגוון המוצרים/שירותים שהחברה מציעה – לבחירתו. סעיף זה מתאים למפיצים שאינם בעלי עסק.  
 3. התשלומים יתבצעו עד ה-20 לחודש העוקב.
 4. עבור מפיצים החייבים במע"מ תחושב עמלת ההפצה לפי סכום התשלום כולל מע"מ. כמו כן, העמלה תכלול מע"מ. לצורך ההמחשה, עבור תשלום של 100 ₪ כולל מע"מ יקבל המפיץ עמלה של 30 ₪ כולל מע"מ.
 5. עבור מפיצים שאינם חייבים במע"מ, תחושב עמלת ההפצה לפי סכום התשלום לא כולל מע"מ, כמו כן, העמלה לא תכלול מע"מ. לצורך ההמחשה, עבור תשלום של 100 ₪ + מע"מ יקבל המפיץ עמלה של 30 ₪, לא כולל מע"מ וללא תוספת מע"מ.

התחייבויות החברה

 1. מתן אישור להפצת האתר במסגרת הפעילות המוגדרת בתקנון זה. עם תום שיתוף הפעולה ביוזמת אחד הצדדים יפוג האישור.
 2. מתן קישור ייחודי המאפשר מעקב אחר הנרשמים בזכותו.
 3. החברה לא תשא בכל אחריות כלפי המפיץ לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה מהפעילות הנובעת או הקשורה לתקנון זה.
 4. החברה תאפשר למפיץ גישה לנתוני העמלות המגיעות לו שהופנו על ידו.
 5. החברה מתחייבת לשלם למפיץ עמלת הפצה בעבור מכירות בפועל במסגרת הכללים התקפים בתקנון זה.
 6. יחד עם זאת, החברה רשאית להחליט לפי שיקול דעתה בצורה חד צדדית וללא הסבר:
  1. להפסיק עבודה עם מפיץ/ה קיים במערכת השותפים.
  2. לא לקבל מפיץ/ה חדש/ה למערכת השותפים.
 7. החברה לא מתחייבת לעמידה ב-100% Uptime ול-0% פריצות ונזקים מפני גישה בלתי מורשית, תוכנות רוגלה וכיו"ב, של האתרים והשרתים, אך מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה במאמצים שתחליט להקדיש על מנת לשאוף לכך, בהתאם לתקנון החברה.

התחייבויות המפיץ

 1. לא לפרסם ולהפיץ את האתר באמצעים לא חוקיים, או בצורה שלא עומדת בצורה מלאה בהוראות החוק, התקנות והפסיקה.
 2. לשמור על הכללים הנהוגים בתחום השיווק וההפצה הן מבחינת נורמות והן מבחינת החוק, לרבות לשון הרע, חוק הספאם, הטרדה ופגיעה בציבור וכל כלל שעלול להוות בסיס לתביעה אזרחית.
 3. המפיץ רשאי להציג את עצמו כמשווק של האתר אך לא מוסמך להציג את עצמו כנציג שלה, לחתום בשמה, להתחייב בשמה וכד'.
 4. להמציא את המסמכים החשבונאיים הנדרשים בחוק הנלווים לקבלת התשלום מהחברה.
 5. להמציא אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים תקף בכל עת לפני קבלת תשלום.

הודעות

 1. הודעות רשמיות בין הצדדים יועברו בדוא"ל בלבד.  
 2. הדוא"ל של המפיץ יהיה הדוא"ל באמצעותו נרשם לתוכנית המפיצים.
 3. הדוא"ל של החברה יופיע בדף יצירת הקשר של האתר.  
 4. הודעות בדוא"ל יחשבו כי התקבלו שלושה ימי עסקים לאחר שליחתן. 

**עדכון אחרון בתקנון: 17.04.2021

© כל הזכויות שמורות לעמית אופיר , חברת "מינוף עסקי"